Thiết bị mạng Cisco

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Tìm kiếm thiết bị tổng đài và sản phẩm

Thiết Bị Mạng Cisco

Thiết Bị Mạng Cisco Cisco là thiết bị mạng có chức năng chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng. Thiết bị mạng cisco thực hiện kết nối trên Internet. Dữ liệu được gửi đi trên Internet dưới dạng gói tin , Gói dữ liệu sẽ được chuyển tiếp từ router này đến các bộ chia mạng Switch mạng khác thông qua các kết nối với nhau để tạo thành mạng liên kết, cho đến khi gói dữ liệu đến được điểm đích là các thiết bị kết nối mạng là máy tính ,bộ phát wifi hoặc các hệ thống cần sử dụng mạng internet . Thiết Bị Mạng Cisco được lắp đặt mạng cho các doanh nghiệp,nhà máy ,nhà xưởng ,văn phòng tòa nhà m khách sạn , tổ chức lớn.

Cung cấp thiết bị bộ định tuyến cisco router

Router Cisco ISR4351-V/K9 ISR4351/K9 Router Cisco 3 GE, 3 NIM, 2 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM
Router Cisco ISR4431/K9 ISR4431/K9 Router Cisco 4 GE 3 NIM 8 GB FLASH 2 GB DRAM 4 GB DRAM
Router Cisco ISR4351-SEC/K9 ISR4351-SEC/K9 Router Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
Router Cisco C1111-8P Cisco ISR C1111-8P 8-Port Dual GE WAN Ethernet Router
Router Cisco ISR4331/K9 ISR4331/K9 Router Cisco 3 GE, 2 NIM, 1 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM
Router CISCO 2901-VSEC-SRE/K9 C2901-CME-SRST/K9 Cisco 2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC
Router Cisco ISR4321-AX/K9 ISR4321/K9 Router Cisco 2GE 2NIM 4G FLASH 4G DRAM IPB
Router Cisco ISR4221-AX/K9 ISR4221/K9 Router Cisco 2GE 2NIM 8G FLASH 4G DRAM IPB
Router Cisco  ISR4221-SEC/K9 ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license

 

Cung cấp thiết bị switch mạng cisco

P/N Sản phẩm – Phân phối thiết bị mạng cisco giá rẻ Mô tả kỹ thuật sản phẩm thiết bị switch mạng cisco
Switch Cisco  -WS-C2960-24TC-S Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image
Switch Cisco  -WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports – 2 x T/SFP – LAN Base Image- Managed
Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
Switch Cisco  -WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960-Plus, 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image
Switch Cisco  -WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960-Plus24 port 10/100Mbps, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image
Switch Cisco  -WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
Switch Cisco  -WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960-Plus 48 x 10/100 PoE Ports – 2 x 1000BT – 2 x SFP – LAN Base Image
Switch Cisco  -WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Switch Cisco  -WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
Switch Cisco  WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base.
Switch Cisco WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Switch Cisco WS-C2960XR-24PS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-24TS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
Switch Cisco WS-C2960L-24TS-AP Cisco 2960L 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960L-24PS-AP Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
Switch Cisco WS-C2960L-48PS-AP Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
Switch Cisco WS-C2960L-48TS-AP Cisco 2960L 48 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL Cisco 2960L 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL Cisco 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL Cisco 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL Cisco 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL Cisco 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Switch Cisco WS-C3650-24TS-S Catalyst 3650 24 Ports Data 4x1G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48TD-S Catalyst 3650 48 Ports Data 2x10G Uplinks IP Base
Switch Cisco WS-C3650-48TS-E Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G Uplink IP Services
Switch Cisco WS-C3650-48TS-L Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G Uplink LAN Base
Switch Cisco WS-C3650-48TS-S Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G SFP uplinks IP Base
Switch Cisco WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services
Switch Cisco WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
Switch Cisco WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
Switch Cisco WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
Switch Cisco WS-C3850-24P-E Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24P-L Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-24P-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
Switch Cisco WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
Switch Cisco WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
Switch Cisco WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
Switch Cisco WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
Switch Cisco WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
Switch Cisco WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
Switch Cisco Cisco​ C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco Cisco​ C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Cisco​ C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco​ C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco​ C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco​ C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco​ C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco​ C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200L-24T-4G-A Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200L-24P-4G-A Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200L-48P-4X-A Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco C9200L-48T-4X-E Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco  Switch C9200-NM-4X Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module
Switch Cisco C9200-NM-4G Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module
Switch Cisco C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
Switch Cisco C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
Switch Cisco C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
Switch Cisco C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
Switch Cisco C9300-48U-E Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials
Switch Cisco C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage
Switch Cisco C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials
Switch Cisco C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials
Switch Cisco C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48FP-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48FP-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantag
Switch Cisco C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials
Switch Cisco C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage
Switch Cisco C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

Cung cấp thiết bị cisco firewalls security – Phân phối thiết bị mạng cisco giá rẻ

Firewall cisco ASA5505-BUN-K9 ASA5505-BUN-K9 – ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES
Firewall cisco ASA5508-K9 ASA5506-K9 Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC,
Firewall cisco ASA5508-K9 ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES
Firewall cisco ASA5525-FPWR-K9 ASA5525-FPWR-K9 Cisco ASA 5525-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, SSD
Firewall cisco ASA5512-FPWR-K9 ASA5512-FPWR-K9 Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services, 6GE, 3DES/AES,
Firewall cisco ASA5516-FPWR-K9 ASA5516-FPWR-K9 Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data,
Firewall cisco FPR-1010 FPR-1010 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series
Firewall cisco FPR1010-BUN FPR1010-BUN Firewall Cisco Firepower 1010 Master Bundle
Firewall cisco FPR1140-NGFW-K9 FPR1140-NGFW-K9 Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U
Firewall cisco FPR-1150 FPR-1150 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series
Firewall cisco FPR-2110 FPR-2110 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2110 Series
Firewall cisco FPR-2120 FPR-2120 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2120 Series

 

Chức Năng Của Thiết Bị Mạng Cisco

Thiết Bị Mạng Cisco kết nối thiết bị trong một mạng bằng cách chuyển gói dữ liệu giữa chúng. Dữ liệu này có thể được gửi giữa các thiết bị hoặc từ thiết bị đến Internet. Router thiết bị mạng cisco thực hiện nhiệm vụ này bằng cách gán địa chỉ IP cục bộ cho mỗi thiết bị trên mạng. Điều này đảm bảo gói dữ liệu đến đúng nơi, không bị thất lạc trong mạng.

 • Các ứng dụng khi lắp Cân Bằng Tải Cisco

+ Tạo mạng cục bộ (LAN).

+ Cho phép bạn chia kết nối Internet của mình với tất cả các thiết bị.

+ Kết nối các phương tiện/thiết bị khác nhau với nhau

+ Chạy tường lửa.

+ Router xác định nơi gửi thông tin từ máy tính này sang máy tính khác

+ Lọc và chuyển tiếp gói.

+ Router cũng đảm bảo rằng thông tin đến được đích đã định.

+ Kết nối với VPN

+ Router giúp chia sẻ kết nối mạng với nhiều máy, giúp tăng hiệu suất làm việc.

+ Router cho phép phân phối các gói dữ liệu theo cách có tổ chức, giúp giảm tải dữ liệu.

+ Router cung cấp kết nối ổn định và đáng tin cậy giữa các host mạng.

+ Các router sử dụng những bộ phận thay thế trong trường hợp bộ phận chính không chuyển được gói dữ liệu.

Liên Hệ Lắp Thiết Mạng Cisco

Thiết bị mạng cisco phân phối hệ thống mạng cisco cho dự án .Công ty lắp thiết bị âm thanh , Lắp đặt thi công Âm Thanh Thông Báo Bosch , Toa ,honewell , RH-Audio .lắp đặt thiết bị âm thanh thông báo kết nối với hệ thống báo cháy , cài đặt âm thanh thông báo kết nối với tổng đài nội bộ .tư vấn và cung cấp thi công lắp thiết bị mạng , Lắp Thiết Bị Báo Cháy , hệ thống camera giám sát , lắp tổng đài , lắp thiết bị ghi âm , cung cấp hệ thống lan quang .lắp điện thoại nội bộ , lắp thiết bị hội nghị truyền hình .mọi thông tin chi tiết xin liên hệ .

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

          Mst :0801169209        Hotline: 1900636518

 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Hà Nội: Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Ninh:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại hải dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại bắc giang uy tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng