Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485

Liên Hệ

Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485 

+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) : Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC ; Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata ICP222-1T2F-2CI-TB-P(12~48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata CP202-2CI-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4DI(RS-485); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(3IN1)-RJ45 ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(RS-232); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485

Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485 .Công ty VTHD Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata chuẩn kết nối IOT  .thiết bị 3onedata cung cấp Mạng Thiết bị khác nhau bao gồm Máy chủ Nối tiếp, Máy chủ CAN và Máy chủ I/O, cho phép nâng cấp thiết bị cũ để hoạt động trong mạng công nghiệp hiện đại tại nhà máy . 3onedata 3onedata cung cấp nhiều bộ chuyển đổi nối tiếp phong phú giúp chuyển đổi giữa RS-232 và RS-422/485, USB và RS-232/485/422, CAN và RS-232/485/422. Các cổng nối tiếp xứng đáng được bảo vệ ESD, bảo vệ đột biến và bảo vệ cách ly.

Cung Cap Thiet Bi Mang 3onedata Chuan Rs 232 422 485
cung-cap-thiet-bi-mang-3onedata-chuan-rs-232-422-485

Thiết Bị  3onedata Giao Tiếp Mạng Kết Nối Chuẩn RS-232/422/485

3onedata cung cấp đa dạng model kết nối theo ngôn ngữ chuẩn thiết bị nối tiếp mạng RS-232/422/485  , với thiết kế mạng công nghiệp nâng cao để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt, kết nối các thiết bị nối tiếp RS-232/422/485 tại doanh nghiệp với Ethernet ngay lập tức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa các ngành công nghiệp. các thiết bị máy công nghiệp tự động khi sử dụng ngôn ngữ và thiết bị kết nối với mạng qua cổng chuyển đổi nối tiếp RS-232/422/485.

+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-1DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC) : Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-1T-2DI(3IN1)-DB-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(3IN1)-RJ-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-4DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC ; Bộ chuyển đổi kết nối tiếp sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP5000-2T-8DI(RS-485)-TB-P(12-48VDC) ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata ICP222-1T2F-2CI-TB-P(12~48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata CP202-2CI-P(12-48VDC); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4DI(RS-485); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(3IN1)-RJ45 ; Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422
+ Thiết bị giao tiếp Mạng 3onedata NP314T-4D(RS-232); Bộ chuyển đổi kết nối sang Ethernet an toàn 1/2/4 Cổng RS-232/485/422

Thiết Bị Mạng 3onedata NP5000 Chuẩn kết nối RS-232/422/485

Với thiết bị giao tiếp có cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 từ thiết bị máy công nghiệp tự động với các  Máy tính để bàn/Gắn tường với công kết nối có sẵn 1/2/4/8 RS-232/485/422 3IN1 hoặc RS-485 Máy chủ nối tiếp an toàn với ưu điểm như .

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 Hỗ trợ 1/2 cổng nối tiếp 3IN1 DB9 tới 1 giao diện Ethernet tự thích ứng 10/100Base-T(X) hoặc 4/8 cổng nối tiếp 3IN1 RJ45 / RS-485 tới 2 cổng Ethernet tự thích ứng 10/100Base-T(X) giao diện

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 Hỗ trợ các chế độ mạng như chế độ dự phòng, chế độ chuyển mạch và chế độ IP kép để đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường mạng khác nhau

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 Hỗ trợ RealCom, Reverse RealCom, TCP Server, TCP Client, UDP Server

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 UDP Client, Pair Master, Pair Slave, UDP Rang, UDP Multicast, Telnet, Reverse Telnet, RFC2217, Redundant COM, DRDAS RealCom

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485  DRDAS TCP Server và các hệ điều hành khác chế độ

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 Hỗ trợ nguồn điện kép đầu vào điện áp rộng 12 ~ 48VDC

+ 3onedata NP500 cổng kết nối Chuẩn RS-232/422/485 Hỗ trợ hoạt động ở nhiệt độ rộng -40 ~ 75oC

Thiết Bị Mạng 3onedata NP301 Chuẩn kết nối RS-232/485/422

Thiết bị nối tiếp 1 cổng RS-232/485/422 của 3onedata NP301 là thiết bị nối tiếp có thể giúp thiết bị nối tiếp được trang bị khả năng kết nối mạng ngay lập tức và quản lý tập trung các thiết bị nối tiếp và máy chủ rải rác qua mạng. Sản phẩm hỗ trợ 1 cổng đồng RS-232/RS-422 /RS-485 tới 1 cổng Ethernet 100M. Nó thông qua việc gắn tường để đáp ứng các yêu cầu của các cảnh ứng dụng khác nhau.

+ 3onedata NP301 cổng kết nối Chuẩn RS-232/485/422 Hỗ trợ 1 cổng nối tiếp tới 1 giao diện Ethernet tự thích ứng 10/100Base-T(X)
+ 3onedata NP301 cổng kết nối Chuẩn RS-232/485/422 Hỗ trợ Máy chủ TCP, Máy khách TCP, TCP Auto, UDP

+ 3onedata NP301 cổng kết nối Chuẩn RS-232/485/422 Máy chủ TCP nâng cao, UDP nâng cao và các chế độ hoạt động khác
+ 3onedata NP301 cổng kết nối Chuẩn RS-232/485/422 Hỗ trợ đầu vào nguồn điện 9~48VDC
+ 3onedata NP301 cổng kết nối Chuẩn RS-232/485/422 Hỗ trợ – Hoạt động ở nhiệt độ rộng 40 ~ 75oC

Thiết Bị Mạng 3onedata NP302T Chuẩn kết nối RS-232/485/422

Thiết bị 3onedata NP302T kết nối có sẵn 2 cổng RS-232 hoặc RS-485/422 .Hỗ trợ 2 cổng nối tiếp RS-232 hoặc RS-485/422 riêng biệt giao diện Ethernet tự thích ứng 10/100Base-T(X) . thiết bị 3onedata NP302T kết nối  RealCom, TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, Pair Master, Pair Slave, UDP Rang, UDP Multicast và các chế độ hoạt động khác , dải đầu vào điện áp rộng 9 ~ 48VDC , hoạt động ở nhiệt độ rộng -40 ~ 75oC

Thiết Bị Mạng 3onedata NP302T 2 cổng RS-232 hoặc RS-485/422 của 3onedata

+ 3onedata NP302T Hỗ trợ giao diện Ethernet tự thích ứng 10/100Base-T(X)
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ tốc độ đường truyền 300bps-115200bps và giao tiếp không chặn
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ RealCom, TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, Pair Master, Pair Slave, UDP Rang , UDP Multicast và các chế độ hoạt động khác
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ giao tiếp qua cổng và định tuyến
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ chế độ thăm dò nhiều máy chủ, cho phép nhiều máy chủ truy cập vào cùng một cổng nối tiếp Hỗ trợ giao tiếp khớp dấu phân cách, đáp ứng các nhu cầu khác nhau về đóng gói cổng nối tiếp
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ FIFO, tương thích với nhiều thiết bị đầu cuối loại cũ khác nhau thiết bị
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ lọc địa chỉ IP và địa chỉ MAC, có thể dễ dàng đạt được kiểm soát truy cập chính xác
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ phân loại quản lý người dùng để thực hiện quản lý quyền nhân bản
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ giám sát thông số và trạng thái cổng nối tiếp, đảm bảo trạng thái liên lạc rõ ràng trong nháy mắt
+ 3onedata NP302T Hỗ trợ RTS/CTS, DTR/ Điều khiển luồng DSR và XON/XOFF Tương thích với nhiều phần mềm quản lý cổng nối tiếp ảo khác nhau

Đặt mua Cung cấp Thiết bị mạng 3onedata Chuẩn RS-232/422/485