Phân phối switch mạng Zyxel

Liên Hệ

Phân phối switch mạng Zyxel

Nhà nhập khẩu thiết bị Mạng Zyxel  .hệ thống mạng Zyxel chuyên cho dự án .Patner cung cấp là đại lý ủy quyền  Zyxel  tại việt nam .VTHD – công ty Phân Phối Switch Mạng Zyxel  .tư vấn nhập khẩu trực tiếp các dòng thiết bị mạng  Zyxel  Firewall Security ,  Zyxel  Router ,  Zyxel  switch ,  Zyxel  wifi ,  Zyxel  Modules & Cards .

Partner  Zyxel  Switch Tại Dự Án

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xmg1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xs3800-28

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs4600 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs2210 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs2220 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Rgs200-12p

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xs1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1915 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1920 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1350 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Nsw200-28p

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1300 Series

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Phân Phối Switch Mạng Zyxel

Nhà nhập khẩu thiết bị Mạng Zyxel  .hệ thống mạng Zyxel chuyên cho dự án .Patner cung cấp là đại lý ủy quyền  Zyxel  tại việt nam .VTHD – công ty Phân Phối Switch Mạng Zyxel  .tư vấn nhập khẩu trực tiếp các dòng thiết bị mạng  Zyxel  Firewall Security ,  Zyxel  Router ,  Zyxel  switch ,  Zyxel  wifi ,  Zyxel  Modules & Cards .

phan-phoi-switch-mang-zyxel
phan-phoi-switch-mang-zyxel

Partner Cung cấp switch Zyxel  Tại Dự Án

 Công ty VTHD – nhà cung cấp thiết bị vật tư điện nhẹ uy tín .là đại lý ủy quyền nhập khẩu Phân Phối Switch Mạng Zyxel  tại việt nam .với doanh thu tư khi nhà cung cấp thiết bị mạng  Zyxel  được phát triển theo từng năm .năm 2021 VTHD được hãng sản xuất thiết bị  Zyxel  vinh danh là doanh nghiệp đạt KPI lớn nhất khu vực việt nam – lào –campuchia .đơn vị  Partner  Zyxel  Catalyst Tại Dự Án với các dòng thiết bị mạng  Zyxel  chuyên dự án như .

Partner  Zyxel  Switch Tại Dự Án

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xmg1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xs3800-28

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs4600 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs2210 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs2220 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Rgs200-12p

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xs1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Xgs1930 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1915 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1920 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1350 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Nsw200-28p

+ Thiết Bị Switch Mạng Zyxel Gs1300 Series

Nhà Cung Cấp Switch Mạng  Zyxel  Tại Dự Án

Đơn vị Phân Phối Switch Mạng Zyxel  . nhận đặt cọc nhập hàng theo cam kết các model switch  Zyxel  tới dự án đúng tiến độ .nhà tư vấn môi giới nhập hàng  Zyxel  uy tín tại viết nam .VTHD – cung cấp  Zyxel  switch dự án công trình lớn uy tin “CO,CQ” cấp theo dự án , thông tin packing list  Zyxel  switch cho từng đơn hàng tại dự án.

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XMG1930 Series : 24-Port 2.5G Multi-Gig Lite-L3 Smart Managed Switch With 6 10G Uplinks

+ Switch Mạng Zyxel XMG1930-30 : 24-Port 2.5G Multi-Gig Lite-L3 Smart Managed Switch With 6 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XMG1930-30HP : 24-Port 2.5G Multi-Gig Lite-L3 Smart Managed Poe++/Poe+ Switch With 6 10G Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XGS4600 Series : 28-Port Gbe L3 Aggregation Switch With 4 SFP+ Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS4600-32 : 28-Port Gbe L3 Aggregation Switch With 4 SFP+ Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS4600-32F : 28-Port Gbe L3 Aggregation Fiber Switch With 4 SFP+ Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS4600-52F : 48-Port Gbe L3 Aggregation Fiber Switch With 4 SFP+ Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XS3800-28 : 28-Port 10gbe L3 Aggregation Switch

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XGS2210 Series : 24/48-Port Gbe Layer 3 Access Switch With 10gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS2210-52 : 48-Port Gbe Layer 3 Access Switch With 10gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS2210-52HP : 48-Port Gbe Layer 3 Access Poe Switch With 10gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS2210-28 : 24-Port Gbe Layer 3 Access Switch With 10gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS2210-28HP : 24-Port Gbe Layer 3 Access Poe Switch With 10gbe Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel GS2220 Series : 10/28/50-Port Gbe L2+ Managed Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-10 : 8-Port Gbe L2+ Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-10HP : 8-Port Gbe L2+ Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-28 : 24-Port Gbe L2+ Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-28HP : 24-Port Gbe L2+ Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-50  : 48-Port Gbe L2+ Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS2220-50HP : 48-Port Gbe L2+ Poe Switch With Gbe Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel RGS200-12P : 12-Port Gbe Managed Poe Switch

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XS1930 Series : 10/12-Port 10G Multi-Gigabit Lite-L3 Smart Managed Switch

+ Switch Mạng Zyxel XS1930-10 : 8-Port 10G Multi-Gig Lite-L3 Smart Managed Switch With 2 10G SFP+ Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XS1930-12HP : 8-Port 10G Multi-Gig Poe++ Lite-L3 Smart Managed Switch With 4 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XS1930-12F : 10-Port 10G Lite-L3 Smart Managed Fiber Switch With 2 10G Multi-Gig Ports

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel XGS1930 Series : 24/48-Port Gbe Lite-L3 Smart Managed Switch With 4 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS1930-28 : 24-Port Gbe Lite-L3 Smart Managed Switch With 4 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS1930-28HP : 24-Port Gbe Lite-L3 Smart Managed Poe+ Switch With 4 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS1930-52 : 48-Port Gbe Lite-L3 Smart Managed Switch With 4 10G Uplink

+ Switch Mạng Zyxel XGS1930-52HP : 48-Port Gbe Lite-L3 Smart Managed Poe+ Switch With 4 10G Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel GS1915 Series : Switch Smart Managed 8/24 Cổng Gbe

+ Switch Mạng Zyxel GS1915-8 : Switch Smart Managed 8 Cổng Gbe

+ Switch Mạng Zyxel GS1915-8EP : Switch Poe Smart Managed 8 Cổng Gbe

+ Switch Mạng Zyxel GS1915-24E : Switch Smart Managed 24 Cổng Gbe

+ Switch Mạng Zyxel GS1915-24EP : Switch Poe Smart Managed 24 Cổng Gbe

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel GS1920 Series : 8/24/48-Port Gbe Smart Managed Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS1920-8hpv2 : 8-Port Gbe Smart Managed Poe Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS1920-24v2 : 24-Port Gbe Smart Managed Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS1920-24hpv2 : 24-Port Gbe Smart Managed Poe Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS1920-48v2 : 48-Port Gbe Smart Managed Switch

+ Switch Mạng Zyxel GS1920-48hpv2 : 48-Port Gbe Smart Managed Poe Switch

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel GS1350 Series

+ Switch Mạng Zyxel GS1350-6HP : 5-Port Gbe Smart Managed Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS1350-12HP : 8-Port Gbe Smart Managed Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS1350-18HP : 16-Port Gbe Smart Managed Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS1350-26HP : 24-Port Gbe Smart Managed Poe Switch With Gbe Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel NSW200-28P : 24-Port Gbe Nebula Cloud Managed Poe Switch With 10gbe Uplink

Thiết Bị Switch Mạng Zyxel GS1300 Series

+ Switch Mạng Zyxel GS1300-10HP : 8-Port Gbe Unmanaged Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS1300-18HP : 16-Port Gbe Unmanaged Poe Switch With Gbe Uplink

+ Switch Mạng Zyxel GS1300-26HP : 24-Port Gbe Unmanaged Poe Switch With Gbe Uplink

Đặt mua Phân phối switch mạng Zyxel