Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series

Liên Hệ

Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-GE4-BaseUnit P/N: 16716 (X460-G2-24t-GE4-BaseUnit) 24 10/100/1000BASE-T, 8 100/1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với 10/ 100/1000BASE-T), 4 cổng SFP 1GBase-X không phổ biến, Khe VIM phía sau (không phổ biến), Khe hẹn giờ phía sau (không phổ biến), 2 khe PSU giấy phép ExtremeXOS Advanced Edge với Bản phát hành EXOS 22.1 hoặc cao hơn

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48x-10GE4-BaseUnit P/N: 16706 (X460-G2-48x-10GE4-BaseUnit) 48 100/1000BASE-X SFP không phổ biến, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+ không phổ biến, Khe VIM phía sau (không phổ biến), Phía sau Khe cắm thời gian (không phổ biến), 2 khe cắm PSU giấy phép ExtremeXOS Advanced Edge với EXOS Release 22.1 trở lên (các bản phát hành trước chỉ bao gồm giấy phép Edge)

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24x-10GE4-BaseUni P/N: 16705 (X460-G2-24x-10GE4-BaseUnit) 24 100/1000BASE-X SFP không phổ biến, 8 10/100/1000BASE-T (4 10/100/1000BASE- Các cổng T được chia sẻ với các cổng SFP), 4 cổng SFP+ 1000/10GBaseX

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-10GE4-BaseUnit P/N: 16703 (X460-G2-24p-10GE4-Base-Unit) 24 10/ 100/ 1000BASE-T PoE-plus, 8 100/ 1000BASE-X SFP không phổ biến (4 SFP các cổng được chia sẻ với các cổng 10/ 100/ 1000BASE-T), 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-10GE4-BaseUnit P/N: 16701 (X460-G2-24t-10GE4-BaseUnit) 24 10/ 100/ 1000BASE-T, 8 100/ 1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với 10/ 100/ 1000BASE-T), 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-16mp-32p-10GE4 P/N: 16720 (X460-G2-16mp-32p-10GE4) 16 100Mb/1.0/2.5GbE PoE+, 32 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 1000/10GBaseX unpop’ d Cổng SFP+, Khe VIM phía sau

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-24ht-10GE4-Base P/N: 16757 (X460-G2-24t-24ht-10GE4-Base) X460-G2 24 10/100/1000BASE-T song công hoàn toàn, 24 10/100/1000BASE- T full/half duplex, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-24hp10GE4-Base P/N: 16756 (X460-G2-24p-24hp10GE4-Base) X460-G2 24 10/100/1000BASE-T song công hoàn toàn PoE+, 24 10/100/1000BASE-T đầy đủ/ PoE+ bán song công, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48p-GE4-BaseUnit P/N: 16719 (X460-G2-48p-GE4-BaseUnit) 48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1GBaseX, Khe cắm VIM phía sau

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-GE4-BaseUnit P/N: 16718 – (X460-G2-24p-GE4-BaseUnit) 24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 8 100/1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với các cổng 10/100/1000BASE-T), 4 cổng SFP không phổ biến 1GBaseX

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48t-GE4-BaseUnit P/N: 16717 (X460-G2-48t-GE4-BaseUnit) 48 10/100/1000BASE-T, 4 cổng SFP 1GBaseX không phổ biến

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48p-10GE4-BaseUnit P/N: 16704 – X460-G2-48p-10GE4-BaseUnit – ExtremeSwitching X460-G2 (X460-G2-48p-10GE4-Base-Unit) 48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48t-10GE4-BaseUnit P/N: 16702 – (X460-G2-48t-10GE4-BaseUnit) 48 10/ 100/ 1000BASE-T, 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP+ không phổ biến

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series

Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series . Dòng Extreme Switch X460-G2 dựa trên Extreme Networks Extreme XOS, một hệ điều hành có độ đàn hồi cao cung cấp thời gian hoạt động liên tục, khả năng quản lý và hiệu quả hoạt động. Mỗi công tắc cung cấp cùng một công nghệ phần cứng không chặn, hiệu suất cao. Bộ chuyển mạch sê-ri X460-G2 cung cấp khả năng định tuyến và chuyển mạch hiệu suất cao, xếp chồng linh hoạt, hỗ trợ PoE+ và bảo mật toàn diện, đồng thời mở rộng các lợi ích của Extreme XOS cho các triển khai biên và tập hợp.

thiet-bi-switch-extreme-x460-g2-series
thiet-bi-switch-extreme-x460-g2-series

Model Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-GE4-BaseUnit P/N: 16716 (X460-G2-24t-GE4-BaseUnit) 24 10/100/1000BASE-T, 8 100/1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với 10/ 100/1000BASE-T), 4 cổng SFP 1GBase-X không phổ biến, Khe VIM phía sau (không phổ biến), Khe hẹn giờ phía sau (không phổ biến), 2 khe PSU giấy phép ExtremeXOS Advanced Edge với Bản phát hành EXOS 22.1 hoặc cao hơn

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48x-10GE4-BaseUnit P/N: 16706 (X460-G2-48x-10GE4-BaseUnit) 48 100/1000BASE-X SFP không phổ biến, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+ không phổ biến, Khe VIM phía sau (không phổ biến), Phía sau Khe cắm thời gian (không phổ biến), 2 khe cắm PSU giấy phép ExtremeXOS Advanced Edge với EXOS Release 22.1 trở lên (các bản phát hành trước chỉ bao gồm giấy phép Edge)

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24x-10GE4-BaseUni P/N: 16705 (X460-G2-24x-10GE4-BaseUnit) 24 100/1000BASE-X SFP không phổ biến, 8 10/100/1000BASE-T (4 10/100/1000BASE- Các cổng T được chia sẻ với các cổng SFP), 4 cổng SFP+ 1000/10GBaseX

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-10GE4-BaseUnit P/N: 16703 (X460-G2-24p-10GE4-Base-Unit) 24 10/ 100/ 1000BASE-T PoE-plus, 8 100/ 1000BASE-X SFP không phổ biến (4 SFP các cổng được chia sẻ với các cổng 10/ 100/ 1000BASE-T), 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-10GE4-BaseUnit P/N: 16701 (X460-G2-24t-10GE4-BaseUnit) 24 10/ 100/ 1000BASE-T, 8 100/ 1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với 10/ 100/ 1000BASE-T), 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-16mp-32p-10GE4 P/N: 16720 (X460-G2-16mp-32p-10GE4) 16 100Mb/1.0/2.5GbE PoE+, 32 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 1000/10GBaseX unpop’ d Cổng SFP+, Khe VIM phía sau

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24t-24ht-10GE4-Base P/N: 16757 (X460-G2-24t-24ht-10GE4-Base) X460-G2 24 10/100/1000BASE-T song công hoàn toàn, 24 10/100/1000BASE- T full/half duplex, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-24hp10GE4-Base P/N: 16756 (X460-G2-24p-24hp10GE4-Base) X460-G2 24 10/100/1000BASE-T song công hoàn toàn PoE+, 24 10/100/1000BASE-T đầy đủ/ PoE+ bán song công, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48p-GE4-BaseUnit P/N: 16719 (X460-G2-48p-GE4-BaseUnit) 48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1GBaseX, Khe cắm VIM phía sau

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-24p-GE4-BaseUnit P/N: 16718 – (X460-G2-24p-GE4-BaseUnit) 24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 8 100/1000BASE-X SFP không phổ biến (4 cổng SFP được chia sẻ với các cổng 10/100/1000BASE-T), 4 cổng SFP không phổ biến 1GBaseX

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48t-GE4-BaseUnit P/N: 16717 (X460-G2-48t-GE4-BaseUnit) 48 10/100/1000BASE-T, 4 cổng SFP 1GBaseX không phổ biến

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48p-10GE4-BaseUnit P/N: 16704 – X460-G2-48p-10GE4-BaseUnit – ExtremeSwitching X460-G2 (X460-G2-48p-10GE4-Base-Unit) 48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 cổng 1000/10GBaseX SFP+

+ Thiết Bị Switch Mạng Extreme X460-G2-48t-10GE4-BaseUnit P/N: 16702 – (X460-G2-48t-10GE4-BaseUnit) 48 10/ 100/ 1000BASE-T, 4 cổng 1000/ 10GBaseX SFP+ không phổ biến

Lắp Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series ưu điểm

+ Lắp Switch Extreme  X460-G2 Series Cho Tòa Nhà

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Resort

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Văn Phòng

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Nhà Xưởng

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Nhà Máy

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Khách Sạn

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Bệnh Viện

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Ngân Hàng

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Siêu Thị

+ Lắp Switch Mạng Extreme  X460-G2 Series Cho Trường Học

Lắp Đặt ,Sửa Chữa ,Bảo Trì Thi Công Điện Nhẹ – Tư Vấn Thiết Kế Điện Nhẹ Thiết Bị Mạng Extreme

Lắp Điện Nhẹ Tại Hài Nội: Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Hà Nội .:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Hải Dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

Lắp Điện Nhẹ Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Giang Uy Tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Lắp Điện Nhẹ Tại Vĩnh Phúc : Số Nhà 511, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đặt mua Thiết Bị Switch Extreme X460-G2 Series